سفارش تبلیغ
صبا ویژن
برترینِ فریضه ها و واجب ترین آنها بر انسان، شناخت پروردگار و اقرار به بندگی اوست . [امام صادق علیه السلام]
 
شنبه 86 شهریور 31 , ساعت 11:2 عصر

این پست را به قید و نقش آن در جمله اختصاص دادم و در پست بعدی در مورد ضمیر و حرف بحث خواهیم کرد .
همه میدانیم که سال تحصیلی فردا شروع می شود و باید به درس و مدرسه بیشتر بپردازم فلذا تصمیم گرفتم در پستهای بعدی موضوعات و مطالب درسی را در وبلاگ بنویسم تا هم تمرینی برای خودم باشد و هم یادآوری بر آموخته های قبلی شما دوستان عزیزم باشد .
آثار و برکات آیةالکرسی:
امام صادق(ع) به بعضی از یارانش فرمود: آیا شما را به اسم اعظم خداوند آگاه نگردانم؟  گفتند: بلی!   فرمودند: سوره حمد قل هو الله احد و آیة الکرسی و انا انزلناه را بخوان،سپس رو به قبله کن و هر چه دوست داشتی دعا کن.
____________________________________________________________

قید
قید کلمه اى است که معمولا فعل و گاه کلمات دیگر را به مفهومى مقیّد مى سازد و به این ترتیب، در باره آن توضیح مى دهد.
قید، بر خلاف انواع دیگر کلمه، از طرفى نوع است و از طرفى نقش. آن جا که به جایگاه صرفى کلمه نظر داریم، آن را از نوع قید مى نامیم و آن جا که به جایگاه نحوى مى نگریم، آن را داراى نقش قید مى دانیم.
قید داراى ساخت یا ساخت هاى ویژه نیست. البتّه مى توان گفت که واژه هاى عربى تنوین دار معمولا در زبان ما قید هستند.اگر ما مطلقاً مطابق فضیلت رفتار کنیم، اجباراً دستور عقل را به کار برده ایم.
نکته نگارشى: در نوشته هاى امروز، بهتر است تا جایى که مى توانیم، از کاربرد قیدهاى تنوین دار خوددارى کنیم. البته برخلاف پندار برخى، استفاده از قیدهاى عربى تنوین دار نادرست نیست. آنچه نادرست است، افزودنِ تنوین به واژه هاى فارسى است.
ساختمان قید
ساده

قیدی که یک واژ بیشتر نیست و نمی توان آنرا به جزء های معنی داری تقسیم کرد. پیرمرد ،آهسته به راه افتاد.(آهسته)
مرکّب

داراى چند جزء معنى دار یا ترکیبى از اجزاى معنى دار ومعنى ساز که همراه با هم یک مفهوم دارند. هرروز به کتابخانه میروم. (هرروز)
اقسام قید از لحاظ نقش
مختص

قیدى که همواره نقش قیدى دارد و نقش دیگری را نمی پذیرد: البتّه، خوشبختانه، هرگز. اوهرگز دروغ نمی گوید.(هرگز)
مشترک

بعضی از اسمها یا صفتها یا کلمات دیگر گاهی در جمله نقش قیدی می پذیرند: خوب، تند، صبح. احمد شب به خانه برگشت.(شب اسم است که نقش قید زمان دارد.)
اقسام قید از لحاظ معنى و کارکرد
1- زمان: امروز، در آن هنگام....
2- مکان: این جا، آنجا....
3- مقدار: یک کیلو، بسیار، کم ،زیاد...
4- حالت: آهسته، گریان،نالان....
5- نفى: هرگز،اصلا، هیچ، نه...
6- استثنا: مگر، جز، وگرنه، غیر....
7- تأکید: آرى، بى گمان، بلکه، راستى، ناچار، هرآینه، بى چون و چرا....
8- کیفیت: خوب، به آرامی....
9- استفهام: براى چه، آیا، چون، کى، چرا، چطور، چگونه....
10- تاسف:افسوس ، متاسفانه....
11- تعجب: چه عجب، عجبا...
12- شک و تردید:شاید...لیست کل یادداشت های این وبلاگ